Bostads Ab Åbro

Arkitekt- och konstruktionsplanering

Ett nytt 5-vånings höghus reser sig i Närpes centrum. Våningshuset består av 21 bostadslägenheter vars innehar två biltak med tillhörande förråd. I huset finns också två kalla förrådsutrymmen och ett skyddsrum. Byggbotnia sköter planeringen.

sv_SESvenska