Laserskanning

Det blir alltmera vanligt att man använder så kallade punktmoln i planeringen. Ett punktmoln är en massiv samling av enbart punkter. Varje punkt har en x-, y-, z-koordinat och kan dessutom innehålla färg och bilder. Alla dessa punkter avbildar en mycket detaljerad 3D-modell som går att mäta ur.

Denna teknologi är mycket användbar för att mäta in gamla byggnader med som saknar befintliga ritningar. Vår laserskannare, Leica BLK 360 kan även ta värmefotografi-bilder som ger oss information om eventuella luftläckagen i byggnaden tillsammans med skanningen.

Till dig som kund erbjuder vi dig att gå in och titta på resultatet från skanningen via vår webtjänst Potree. Denna tjänst kan du använda om du är intresserad att mäta enkla areor, volym och avstånd eller bara är intresserad av 3D-modellen.

sv_SESvenska