Handlingar

Behöver du ansöka om stöd för byggande av ekonomibyggnader? För växthus, maskin-, lagerhallar eller dylik? Vi utför små som stora kostnadskalkyler, byggsättsbeskrivningar. Vi har mängder av data på priser för material och kan effektivt få ihop en uppskattad kostnadskalkyl för ert projekt.

Vill du veta vad ditt projekt ungefär kommer att kosta? Vi bistår också med noggrannare kostnadsberäkningar för egenhemshus, hallar och markarbeten.

Vi kan också framställa räddningsplaner till ert projekt. En räddningsplan behövs för byggnader där räddningsverksamheten anses mera krävande eller vid en eventuell olycka kan ha större påföljder. Exempel på byggnader som är i behov av en räddningsplan är affärslokaler, växthus, fabriker eller lokal med många anställda.

construction, build, scaffold
sv_SESvenska