Konstruktionsplanering

Vi sköter konstruktionsmässig planering för både nybyggnads- och renoveringsprojekt. Vår erfarenhet sträcker sig till 4-vånings höghus, flervånings kontorsbyggnader och hallar. Planeringen omfattar från grunden till färdig byggnad.

sv_SESvenska