Elementplanering

Planeringen omfattar alla elementkonstruktioner från sockel-, väggelement till pelare och balkar. Vi har bred erfarenhet av betongkonstruktioner. Bland annat har vi planerat betongelementen till fem-våningshus, kontorsbyggnader och hallar. Som hjälp till planeringen använder vi oss av BIM-modellering vilket gör det möjligt att se konstruktionen i 3D.

sv_SESvenska