Integritetspolicy

GDPR dataskyddsbeskrivning

Vi på Oy Byggbotnia Ab anser att det är viktigt att alla som besöker denna webbsida är medvetna om sekretessen beträffande insamlingen av besöksdata och person-/företagsuppgifter via kontaktformuläret. Data gällande besökare används endast för uppföljning till vilken nation denne hör och antalet besökare. Vi samlar såväl inga personspecifika uppgifter om besökarna utan endast om denne i fråga använder sig av kontaktformuläret. De uppgifter som samlas in via kontaktformuläret hör endast de som användaren fyller i självmant.

Personuppgiftsansvarig

Oy Byggbotnia Ab

Närpesvägen 19, 64200 Närpes Finland

Info(a)byggbotnia.fi

0105 019 840

FO-nummer: 0696487-1

Personregistrets namn

Oy Byggbotnia Ab:s kundregister

Avsikten med behandling av persondata

För att kunna följa upp antalet besökare och till vilken nation denne hör. Om en besökare lämnar uppgifter via kontaktformuläret till oss används dem endast till den av kunden anmälda verksamheten. Den givna Informationen används endast inom företaget

Uppgifter som registreras

Kontaktpersonens/företagets namn

Epost adress

Ämne

Meddelande, uppgifter om den beställda tjänsten

Kakor

En kaka så kallad ”cookie” av engelskans fackspråk är en liten textfil som skapas av användarens webbläsare med information kopplad den specifika webbsidan. Kakor används för insamling av data av besökare exempelvis persondata utöver vad hen besöker, tid och plats. Avsikten med dessa kakor är för att kunna analysera användningen av den specifika webbsida. Vi på Oy Byggbotnia Ab använder oss inte av kakor och varken samlar eller lagrar inga sådana uppgifter. Den data vi använder oss av är endast den besökaren lämnar till oss via kontaktformuläret.

Externa kakor/Google Analytics

Vi följer med besökarens nation och antalet besökare tilll vår hemsida med hjälp av Google Analytics. Denna tjänst samlar endast in den information vi har begärt. Avsikten med denna är för att kunna analysera besökskretsen som använder webbsidan.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Oy Byggbotnia Ab:s kundregisteruppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Överlåtelse av personuppgifter

Uppgifter överlåts inte.

Registerskyddet

Oy Byggbotnia Ab har ett digitalt kundregister. Användningen är skyddat av det egna intranätet, lösenord och användarrättigheter. Behandlingen av kunduppgfiterna sker alltid under tystnadsplikt.

Rätt att granska uppgifter

Oy Byggbotnia Ab:s kunder och samarbetspartner har med rättighet att kunna granska och korrigera de uppgifter som berör dem själva. Kunden har också rättighet att få förbjuda användningen i marknadsförings- och reklamsyfte samt kunna säkerhetsställa att egna rättigheter är i och med personuppgiftslagen.

fiSuomi